örökhagyó

Örökhagyónak nevezzük az elhunyt természetes személyt, akinek vagyonában halála esetén az egyetemes jogutódlás bekövetkezik. Örökhagyó csak természetes személy lehet. Az örökhagyói minőséghez nem szükséges cselekvőképesség. A cselekvőképességnek egyedül akkor van jelentősége, ha az örökhagyó a vagyonáról halála esetére a törvény szabályaitól eltérően kíván rendelkezni és élni akar végintézkedési jogával.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [9.o.]

Relációk