halál tényének bírói megállapítása

Halál tényének bírói megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha a személy bizonyíthatóan meghalt, a halál helye és ideje biztos, de nem került sor a halotti anyakönyvi kivonat kiállítására, mert a holttest nem található (például egy repülőgépszerencsétlenség esetén). A bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján tárgyaláson kívül végzésben határoz, melyben a halál napját és a lehetőségekhez képest a halál legközelebbi idejét is meghatározza.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 2:5. §- 2:7. §; Kriston-Pusztahelyi-Sápi: Polgári Jogi Alapok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [31.o.]; Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [178-179.o.]

Relációk