jogalap nélküli gazdagodás

Aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni. A jogalap nélküli gazdagodás feltételei tehát: 1) vagyoni előny a kötelezettnél 2)vagyoni hátrány a jogosultnál 3) okozati összefüggés a vagyoni előny és hátrány között 4) a gazdagodás jogalap hiányában álljon fenn, azaz ne legyen olyan jogcím (pl. egy szerződés), amely a gazdagodást társadalmi vagy gazdasági szempontból indokolná. A jogalap nélküli gazdagodás legtipikusabb esetei a tartozatlan fizetés (például ha valaki kétszer teljesít), okafogyott szolgáltatás, törvénybe vagy jóerkölcsbe ütköző szolgáltatások (például zsarolás hatására teljesített szolgáltatás). A jogalap nélküli gazdagodást a gazdagodó fél köteles visszatéríteni annak a részére, akinek a rovására jutott a vagyoni előnyhöz. Kivételt jelent ez alól, ha a jóhiszemű gazdagodó az előnytől a visszakövetelés előtt neki fel nem róható módon esett el, ilyenkor nem kell visszatéríteni a gazdagodást. Nem lehet visszakövetelni a létfenntartás céljára adott és arra felhasznált juttatást sem, kivéve ha a juttatást bűncselekmény útján szerezték.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:579.§ (1)-(2) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 5.)

Relációk