özvegyi jog

Az örökhagyóval közösen lakott lakás és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyak tekintetében a leszármazók állagöröklése mellett az örökhagyó túlélő házastársa holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl (özvegyi jog). Ezzel a megoldással a túlélő házastárs számára továbbra is biztosított lesz az örökhagyóval közös otthon, és az azokhoz tartozó berendezési, felszerelési tárgyak – mint bútorok, képek, szőnyegek, háztartási eszközök, műszaki berendezések stb. – kizárólagos használata olyannyira, hogy a törvény nem ad alanyi jogot a leszármazók részére sem a haszonélvezet korlátozására, sem pedig a haszonélvezeti jog túlélő házastárssal szembeni megváltásának kezdeményezésére. A házastárs – a jövőre nézve – bármikor igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását. A megváltásra kerülő vagyonból a házastársat – természetben vagy pénzben – egy gyermekrész illeti meg. A házastársat az ági vagyonon is holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg. Megváltás esetén a házastársat az ági vagyon egyharmada illeti meg.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 7:58.§ - 7:59. § és 7:69.§; Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [109.-117.o.]

Relációk