visszavásárlási jog

A visszavásárlási jog az adásvételi szerződés létrejöttének speciális esetét jelenti, hiszen e jog alapján a jogosult egyoldalú nyilatkozatával akkor is megveheti a korábban eladott és visszavásárlási joggal érintett dolgot, ha a tulajdonos azt nem akarja eladni. Visszavásárlási jog kikötésére rendszerint akkor kerül sor, ha a tulajdonos szándéka ellenére rákényszerül arra, hogy eladja a dolgát, de fenn kívánja tartani az esélyét annak, hogy ha később lehetősége lesz rá, visszaszerezhesse a korábban tulajdonában volt dolgot. Ha az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a felek megállapodnak abban, hogy a vevő visszavásárlási jogot enged a megvett dologra, az eladó a vevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozatával a dolgot megveheti.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:224. § (1) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 9.)

Relációk