székhely

A jogi személyeknek, így a cégeknek és azon belül gazdasági társaságoknak is saját székhellyel kell rendelkezniük. A jogi személy székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását, valamint a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét. A székhely a cégek vonatkozásában is kiemelt jelentőséggel bír, a bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A létesítő okirat tartalmazza a jogi személy székhelyét. A székhelytől meg kell különböztetni a telephelyet, amely a cég által folytatott tevékenység gyakorlásának a létesítő okiratban foglalt olyan tartós, önállósult üzleti letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen, de azonos településen található. A fióktelep pedig az a telephely, amely a cég székhelyétől eltérő településen található.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:1. § (5), 3:5. § b), 3:7. §], 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról [7. § (1)-(2)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [71-74.o.]

Relációk