jogalkotási terv

A Kormány jogalkotási terve tartalmazza, hogy az Országgyűlés soron következő rendes ülésszakához igazodóan az adott fél évben mely törvények és kormányrendeletek előkészítése várható. A Kormány jogalkotási tervét – a nemzetközi kötelezettségvállalásokra, az európai uniós kötelezettségekkel való összhang megteremtésére vonatkozó követelményekre, az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság döntéseire figyelemmel, a felelősök megjelölésével -, az Országgyűlés rendes ülésszakaihoz igazodóan, határozattal állapítja meg. A jogalkotási tervben meg kell határozni a jogszabály előkészítéséért felelős minisztert. A jogalkotási terv elkészítése és kormány elé terjesztése az igazságügyért felelős miniszter feladata. A jogalkotási tervet a Magyar Közlönyben az adott félév előtt legkésőbb harminc nappal közzé kell tenni.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 3. §

Relációk