alispán

Az alispán a főispán helyettese, tisztsége a várispán helyettesének, az udvarbírónak a tisztségéből alakult ki. Az alispán a főispán általános helyettese (a sedrián is), a vármegyei hivatalos ügyintézés feje, az adóbehajtás az ő feladata, a négy szolgabíróval képviseli a vármegyét, az alispáni széket vezeti, a sedrián is bírói cselekményeket foganatosíthat, peren kívüli eljárást folytathat le. A 15–16. században válik kizárólag a vármegye nemességének a választott tisztviselőjévé. Az alispánt a vármegye nemeseinek köréből választhatja a főispán, az alispán a megyének, a főispán a királynak tartozik felelősséggel, az alispán a vármegyének esküt tesz. 1504 után a főispán az alispánt csak a vármegye közösségének egyetértésével választhatja meg, 1548 után pedig az alispánt a vármegye választja. 1723-tól az alispán helyettese a másodalispán.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 122., 244-245. o.

Relációk