miniszteri ellenjegyzés

Az 1848. évi III. törvénycikkellyel megvalósult, parlamentnek felelős kormányzat még nem a szuverén parlamenti függetlenséget jelentette, hiszen a monarchia egyik részének kormányzati rendszere – a Gesamtmonarchie nélkül került csak rendezésre. Az 1848. évi törvények bár minőségi változást hordoznak az alkotmányos monarchia statuálásával, mégis megtartják az uralkodói túlsúlyt. Igaz, hogy a végrehajtó hatalmat csak a népképviseleti alapon szervezett, parlamentnek felelős minisztérium útján, miniszteri ellenjegyzéssel gyakorolhatta a király. Rex regnat, sed non qubernat. Az 1848. évi III. tc. bevezette az országgyűlésnek felelős kormányzatot, a királyi határozatok érvényességét tehát miniszteri ellenjegyzéshez kötötte, és a törvényben meghatározott bűncselekmények megvalósítása esetén feljogosította az országgyűlést miniszterek vád alá helyezésére és elítélésére.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 148., 207., 213. o.

Relációk