hivatásos szolgálati jogviszony

Különleges közszolgálati jogviszony. Azz állam nevében eljáró rendvédelmi szerv és a hivatásos állomány tagja között jön létre, és abban mindkét felet a sajátos szolgálati körülményeknek megfelelő, a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg. A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból fakadó kötelmeit – a rendvédelmi szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása érdekében – önkéntes vállalás alapján, élethivatásként, szigorú függelmi rendben, akár életének, testi épségének kockáztatásával és egyes alapjogai korlátozásának elfogadásával teljesíti.
A hivatásos szolgálati jogviszony számos ponton különbözik más (civil) közszolgálati jogviszonyoktól. A hivatásos állomány tagja egyebek mellett:
– vállalja, hogy alapvető jogait korlátozások terhelik,
– szolgálati kötelezettségeit akár élete kockáztatásával is köteles teljesíteni,
– szigorú alá-fölé rendeltségben teljesíti szolgálatát,
– a kapott utasítás teljesítését csak akkor tagadhatja meg, ha azzal bűncselekményt követne el,
– rendfokozatot visel,
– meghatározott beosztásban és szolgálati helyen egyenruhát visel,
– mások alapvető jogait széles körben korlátozhatja (pl. intézkedések, kényszerítő eszközök útján).

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [13. §] Balla Zoltán: Monográfia a rendészetről. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2016. [49-50. o.]

Relációk