rendőri intézkedés elleni panasz

A rendőrség hivatásos állományú tagjának szolgálati fellépése esetén rendelkezésre álló jogorvoslati eszköz. Az Rtv. szerint a rendőr által alkalmazott intézkedés vagy kényszerítő eszköz, intézkedés elmulasztása, vagy a törvényben meghatározott más kötelezettség megsértése (a továbbiakban e szócikkben együtt: intézkedés) esetén nyújtható be.
A panaszeljárásnak alapvetően két fajtája van: az egyik esetben a panaszt az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetője bírálja el („hagyományos” panaszeljárás), a másik esetben a panaszt a Független Rendészeti Panasztestület (FRP) vizsgálja, és azt követően a rendőrség valamelyik első számú vezetője bírálja el (attól függően, hogy a panasz alapját képező cselekményt vagy mulasztást melyik rendőrségi szerv állományába tartozó rendőr hajtotta végre, az országos rendőrfőkapitány, a TEK vagy az NVSZ főigazgatója).
Akinek az intézkedés jogát vagy jogos érdekét érintette („egyszerű panasz”), a „hagyományos” panaszeljárást kezdeményezheti, akinek viszont az intézkedés alapvető jogát sértette, választása szerint kezdeményezheti bármelyik panaszeljárást.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [92-93/B. §]

Relációk