Független Rendészeti Panasztestület

A Független Rendészeti Panasztestület (rövidítve: FRP) alapvetően brit mintára létrehozott szervezet, mely a rendőrség feletti „civil kontroll” ellátásában játszik szerepet.
Az Rtv. szerint az FRP öt tagját az Országgyűlés választja meg hat évnyi időtartamra. Az FRP tagjának olyan, büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy választható meg, aki jogi végzettséggel és az alapvető jogok védelme területén kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik, és külön törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént.
Az FRP tagjai feladatuk ellátása során függetlenek, és feladatkörükben nem utasíthatók. Az FRP elnökét a tagok maguk közül választják meg.
Az FRP sajátos szerepet játszik a rendőri intézkedések elleni panaszok elbírálása során: a panaszkérelem tárgyában nem dönt, azonban arról állásfoglalást bocsát ki, melyben alapjog súlyos sérelmét is megállapíthatja. Ilyen esetben a panaszról az országos rendőrfőkapitány hoz döntést.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [6/A-6/D. §, 92-93/A. §] www.repate.hu

Relációk