polgárőr

A Ptv. szerint polgárőr az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes és büntetlen előéletű személy lehet, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzatot. A polgárőr a törvényben meghatározott feladatokat kizárólag polgárőr igazolvány birtokában láthatja el.
A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkezik, rendőri kényszerítő eszközt nem alkalmazhat, valamint köteles az eljárása által érintett személyek emberi méltóságát és alapvető jogait tiszteletben tartani.
A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során – főszabály szerint – országosan egységes formaruhát visel.
A polgárőri szolgálat ellátása során a polgárőr köteles magánál tartani polgárőr igazolványát.
A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során – a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott vegyi eszköz kivételével – nem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, és nem viselhet lőfegyvert.
A polgárőr – ide nem értve az ifjú polgárőrt – a polgárőri szolgálat ellátása során vegyi eszközt tarthat magánál, amelyet kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat. A használata esetén kerülni kell a sérülés okozását.

Tudományterület:

Forrás:

Ptv. [10-11. §, 15-21. §]

Relációk