információ

Információ bizonyos tényekről, tárgyakról vagy jelenségekről hozzáférhető formában megadott megfigyelés, tapasztalat vagy ismeret, amely valakinek a tudását, ismeretkészletét, annak rendezettségét megváltoztatja, átalakítja, alapvetően befolyásolja, bizonytalanságát csökkenti vagy megszünteti. Az információ fogalma szorosan kapcsolódik az adat és tudás fogalmához, de a különbségek egyértelműek. Az információ értelmezett adat, tehát az adat szubjektív jelentéstartalma egy személy, vagy szervezet számára. Az információkat alapvetően döntések meghozatalára használják. Ehhez szükséges a tények értelmezése, a lényeg kiemelése, a következtetések levonása és ezáltal a döntés segítése. A digitális korban az információ előállítása, használata, kezelése és terjesztése kiemelt szerepet kapott. A hálózatokon hatalmas mennyiségű információ áll rendelkezésre, amelyek feldolgozásával és kiértékelésével újabb információkhoz jutunk (big data jelenség). Az információ speciális erőforrás.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § Davenport, T. H. - Prusak, L.: Tudásmenedzsment, Kossuth Kiadó (Fordította Andor Éva), Budapest, 2001

Szerző:

Relációk