információs társadalom

Az információs társadalom a társadalmi együttélés egy új módja, ahol az információ hálózatba szervezett tárolása, előállítása, áramlása stb. játssza a központi szerepet. A fogalomnak számos definíciója és megközelítési módja ismert. Az információközpontú, társadalomelméleti, gazdaságelméleti stb. megközelítések a fogalmat különböző kiindulópontokból vizsgálják. Pl. Manuel Castells szerint az információs társadalom olyan hálózatos társadalom, ahol a kulcsfontosságú társadalmi rendszerek és tevékenységek elektronikus információs hálózatok köré szerveződnek. Az információs társadalomban a tevékenységek jelentős hányada információk létrehozására, terjesztésére, felhasználására és újbóli felhasználására koncentrál. Az információs társadalom legfontosabb jellemzői: az információ önálló értékké és hatalmi tényezővé válik, az információs társadalom központjában az IKT áll, a tudás felezési ideje jelentősen csökken, követelmény az élethosszig tartó tanulás.

Tudományterület:

Forrás:

Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig, Gondolat - Új Mandátum, Budapest, 2007 Castells, Manuel: A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora: Gazdaság, társadalom és kultúra I. kötet, Gondolat–Infonia, Budapest, 2005 Horváth K. – Kőnig B. – Orbán A. – Törley G.: A közigazgatási informatika alapjai, szerk.: Orbán A. Budapest, FÁMA Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013

Szerző:

Relációk