áprilisi törvények

Az 1847–1848-as utolsó rendi országgyűlés az évszázadok alatt kialakult jogszabályok alapján korszakalkotó törvényeket alkotott, amelyeket a király 1848. április 11-én szentesített, ezért nevezzük azokat áprilisi törvényeknek. Főbb törvénycikkek: II: nádor jogköréről, III: az országgyűlésnek felelős, független magyar kormány jogköréről, IV: évenkénti országgyűlés Pesten, V: a nemeseken kívül választójogot kaptak a legalább negyed telkes parasztok, az önálló iparosok és értelmiségiek, VII: Magyarország és Erdély egyesítéséről, VIII: közteherviselésről, IX. és XIII: a jobbágyszolgáltatások és a tized megszüntetéséről, XII: úrbériség megszüntetéséről és a földesurak állami kárpótlásáról, XV: az ősiség megszüntetéséről, XVIII: a sajtószabadságról, XX: vallásszabadságról. Magyarország az addigi rendi képviseleti monarchiából alkotmányos monarchia lett. Mindezt nem jogfosztással hajtották végre, mint a francia forradalom, hanem jogkiterjesztéssel, a szerzett jogok tiszteletben tartásával.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 173-174. o.

Relációk