tárca nélküli miniszter

A kiegyezés után kiegészítették a miniszteri tárcákat a horvát-szlavón ügyekével (1868:30. tc.), amelyért egy tárca nélküli miniszter felelt. A tárca nélküli miniszterek intézménye 1917-ig egyedül a horvát-szlavón-dalmát ügyek intézésére szolgált a magyar kormányban, és majd csak 1917-től jelent meg újabb feladattal. (Egyes szerzők a miniszterelnököt is tárca nélküli miniszternek tekintik abban az esetben, ha maga tárcát nem visel.) 1917-ben hozták létre a közélelmezésügyi, valamint a választójog előkészítésével megbízott, a népjóléti és a békére való átmenetet szervező tárca nélküli miniszteri állásokat (1917:11. tc.). A tárca nélküli miniszterek a későbbiekben is részei maradtak a magyar kormánynak.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 148., 233., 236. o.

Relációk