büntetés-végrehajtási intézet

A Bvtv. szerint a büntetés-végrehajtási intézetek a jogszabályok, az országos parancsnoki utasítások, az országos parancsnok parancsai, valamint a szervezeti és működési szabályzatukban foglaltak alapján ellátják a büntetések és intézkedések végrehajtásával járó feladatokat, a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak – gyógykezelését, elmemegfigyelését és kivizsgálását. Intézet a büntetés és az intézkedés jellegére, a végrehajtási fokozatra, a fogvatartottak életkorára, nemére és a végrehajtás egyéb sajátos körülményeire tekintettel alapítható. Az intézetet parancsnok vezeti. A vezető felelős – egyebek közt – az intézmény feladatainak törvényes végrehajtásáért, annak rendjéért és biztonságáért, gazdálkodásáért, valamint ő képviseli az intézményt.
A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata tekintetében háromféle intézet létezik: a fogház (a legenyhébb fokozat), a börtön és a fegyház (a legsúlyosabb fokozat).
Az intézetek közül az országos és regionális intézetekben („letöltőházak”) elsősorban a jogerősen elítélt személyeket tartják fogva, míg a „megyei házak” elsősorban az előzetes letartóztatások színhelyei.

Tudományterület:

Forrás:

Bvtv. [6. §] 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről [37. §] http://bv.gov.hu/bv-intezetek

Relációk