közterület-felügyelet

A települési önkormányzat:
– a közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő útján,
– a várakozási közszolgáltatás nyújtásáról közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő útján is
gondoskodhat.
A felügyelet feladatait egy vagy több közterület-felügyelő is elláthatja.
A felügyelet feladata pl.:
– a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása,
– közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
– közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
– a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
– a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.

Tudományterület:

Forrás:

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről [1. §]

Relációk