titkos információgyűjtés

Az Rtv. szerint a rendőrség bűncselekmény elkövetésének megelőzése, megakadályozása, felderítése, megszakítása, az elkövető kilétének megállapítása, elfogása, körözött személy felkutatása, tartózkodási helyének megállapítása, bizonyítékok megszerzése, a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése, valamint a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak, az igazságszolgáltatással együttműködő személyek védelme, valamint a törvényben meghatározott költségvetési szervek bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzése érdekében – törvény keretei között – titokban információt gyűjthet.
A titkos információgyűjtés keretében alkalmazott eszközök az alapvető (emberi) jogok jelentős korlátozását jelenthetik. Az alkalmazott eszközök súlyossága alapján a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez nem kötött vagy kötött is lehet.
Titkos információgyűjtésre a rendőrségen kívül – a rájuk vonatkozó törvényi szabályok alapján – jogosultak a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az ügyészség is.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [63-74. §]

Relációk