rendőrségi szakszolgálatok

A rendőrség szolgálati szabályzata szerint a rendőrség feladatainak ellátását szolgálati ágakra, szolgálatokra és szakszolgálatokra lebontva kell megszervezni.
A szakszolgálatok a következők:
– az ellenőrzési szakszolgálat,
– a gazdasági szakszolgálat,
– a hivatali szakszolgálat, valamint
– a humánigazgatási szakszolgálat.
A rendőrségi szakszolgálatok alapvetően az alapfeladatok ellátását segítik, biztosítják a szolgálati ágak és a szolgálatok működésének feltételeit. A humánigazgatási szakszolgálat feladatai közé tartoznak például személyügyi, fegyelmi, egészségügyi, oktatási és képzési, külszolgálat-szervezési és válságkezelési tevékenységek.

Tudományterület:

Forrás:

szolgálati szabályzat [3. §]

Relációk