polgármesteri foglalkoztatási jogviszony

A polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. A polgármester választásakor egyértelműnek kell lennie, hogy a kettő közül milyen jogállásra választják. A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban töltött időtartam közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek, illetőleg nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít. A polgármester felett a testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, ezenkívül a képviselő-testület kizárólagos döntési jogkörrel bír a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, díjazásának, tiszteletdíjának meghatározásával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatban. A polgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege alapilletményből, illetménykiegészítésből, vezetői illetménypótlékból áll, továbbá költségtérítés is lehet. A társadalmi megbízatású polgármester a tiszteletdíj egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 64. és 71. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 174-176. o.

Relációk