fejedelem

A magyar történelemből kétféle fejedelmi pozíció emelendő ki. 1. A törzsszövetséget vezető fejedelem szervező és uralkodó is egyben. A nép együtttartása és megvédése szinte örökös küzdelmet, harcot, támadó és honvédő hadjáratok vezetését jelentette. Alkalmatlansága esetén elpusztulhat a birodalma. Éppen ezért a fejedelem feltétlen engedelmességet követelt népétől. 2. Az erdélyi fejedelem kezében összpontosult a főhatalom, ő volt a hadsereg főparancsnoka, ő döntött a háború és a béke kérdésében, a török portával egyeztetve irányította a külügyeket, a kincstárt és a pénzügyeket. A fejedelem nevezte ki a legfontosabb közjogi méltóságokat, a központi igazgatás vezetőit és a legfőbb bírákat. A fejdelem tevékenységét a fejedelmi tanács segítette, melynek tagjait a fejedelem nevezte ki. A fejedelem hatalmát leginkább hatalmas magánvagyona biztosította.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 50-55. o.

Relációk