rejtett ellenőrzés elrendelése

Rendőri intézkedés. Az Rtv. szerint a rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési és bűnfelderítési célból rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés elhelyezését rendelheti el a Schengeni Információs Rendszerben arra a személyre, akiről:
– megalapozottan feltehető, hogy külön törvényben meghatározott súlyos bűncselekményt (pl. bűnszervezetben részvételt, terrorcselekményt, emberkereskedelmet, kábítószer-kereskedelmet) fog elkövetni (készít elő),
– okkal feltételezhető, hogy a fentiekben meghatározott bűncselekményt követ el a Schengeni Információs Rendszert alkalmazó állam területén, különös tekintettel az általa elkövetett múltbeli bűncselekményekre.
A jelzés elhelyezése elrendelhető a fentiekben meghatározott személlyel kapcsolatba hozható, külön törvényben meghatározott tárgyakra is (pl. járművekre, ipari berendezésekre).

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [46/B. §]

Relációk