Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát a Kormány 2013-ban fogadta el. Tízéves időtávra szóló, jelentős terjedelmű (9 fejezetre osztott) dokumentum, melyet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács készített elő.
A dokumentum általános céljai szerint Magyarország kriminálpolitikai törekvése a közrend erősítése, a közterületek biztonságának fokozása, a bűnözés mennyiségi visszaszorítása és csökkentése, a bűnözéssel okozott károk és negatív hatások enyhítése, megfelelő védelem biztosítása a családok és egyének számára, végső soron az állampolgárok biztonságérzetének javítása. A Stratégia ezen kriminálpolitikai célok megvalósítását kívánja szolgálni.
A Stratégia szerint a megfogalmazott prioritások, beavatkozási területek és intézkedések alapján lehetőség nyílik arra, hogy javuljon a közbiztonság, csökkenjen a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, csökkenjen a korábban bűncselekményeket elkövetők visszaesési rátája, csökkenjen a gyermek- és fiatalkorúak veszélyeztetettsége, csökkenjen az áldozattá válás veszélye, ugyanakkor az áldozattá vált személyek segítése és a bűnözés okozta károk kezelése a jelenleginél hatékonyabb és teljesebb körű legyen.

Tudományterület:

Forrás:

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről

Relációk