közterület-felügyelő

A közterület-felügyelő a (fő)polgármesteri hivatal köztisztviselő alkalmazottja, aki jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy intézkedést megtenni.
Felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltehető, hogy feladata ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni. A Rend.tv.-ben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja, emellett bírság kiszabására is jogosult.
A felügyelő a feladatát országosan egységes egyenruhában teljesíti. A felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt.
Az üzemben tartó értesítése mellett elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti. Ha a szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.
Akinek a felügyelő intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, panasszal fordulhat a rendőrséghez.

Tudományterület:

Forrás:

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről [2. §, 4. §, 14-23. §, 26. §]

Relációk