büntetés-végrehajtási szerv

A Bvtv. szerint büntetés-végrehajtási szervek a következők:
– a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
– a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá
– a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok és költségvetési szervek.
A Bvtv. szerint büntetés-végrehajtási szerv (rövidítve: bv. szerv) létrehozásáról, átalakításáról, valamint megszüntetéséről az irányító miniszter dönt.
A törvény szerint a bv. szerv területére belépő személy köteles a bv. szerv rendjére és biztonságára vonatkozó előírásokat betartani. A bv. szerv területére belépni szándékozó személyt a személyazonosságának és a belépés indokának a megállapítása céljából igazoltatni kell. A bv. szerv rendjére és biztonságára veszélyes tárgyak bevitelének a megakadályozása érdekében a belépni szándékozó személy ruházata és csomagja átvizsgálható. A bv. szerv területére behajtó vagy onnan távozó járműveket át kell vizsgálni.

Tudományterület:

Forrás:

Bvtv. [2. §, 14. §]

Relációk