fegyelemsértés

A Hszt. szerint fegyelemsértést követ el, és fegyelmi eljárás keretében felelősségre kell vonni a hivatásos állomány tagját, ha a szolgálatteljesítésre vagy a szolgálati viszonyára vonatkozó kötelezettségét vétkesen megszegi. A fegyelmi eljárás eredményeként fegyelmi fenyítés szabható ki. A fegyelmi eljárás elrendelése, továbbá a fenyítés kiszabása mellőzhető, ha a fegyelemsértés olyan csekély súlyú, hogy – figyelembe véve a fegyelemsértőnek a magatartását és a szolgálati rendhez való viszonyát – a fenyítés általános célja figyelmeztetéssel is elérhető. A figyelmeztetést írásba kell foglalni.

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [181-182. §]

Relációk