menekült

Menedékjogi szempontból a menekülők egyik csoportja.
A Met. szerint Magyarország menekültként ismeri el azt a külföldit, akinek az esetében az Alaptörvény XIV. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.
A menekültet bizonyos kivételekkel a magyar állampolgár jogai illetik meg, és kötelezettségei terhelik. A menekült a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a helyi népszavazás kivételével nem rendelkezik választójoggal, és nem tölthet be olyan munkakört, illetve feladatkört, továbbá nem viselhet olyan tisztséget, amelynek ellátását jogszabály magyar állampolgársághoz köti.
A menekült jogosult személyazonosító igazolványra és úti okmányra, valamint ellátásra, támogatásra és szállásra.

Tudományterület:

Forrás:

Met. [6-11. §]

Relációk