rendfokozat

A Hszt. szerint a hivatásos állomány tagja az állománycsoportjába tartozó, az általa betöltött szolgálati beosztás besorolása és a hivatásos állomány tagjának fizetési fokozata alapján meghatározott rendfokozattal rendelkezik. A törvény a következő rendfokozati állománycsoportokat határozza meg (emelkedő sorrendben): tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, főtisztek, tábornokok. Az egyes állománycsoportokba tartozó egyes rendfokozatok (emelkedő sorrendben) a következők:
– Tiszthelyettesek: őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester.
– Zászlósok: zászlós, törzszászlós, főtörzszászlós.
– Tisztek: hadnagy, főhadnagy, százados.
– Főtisztek: őrnagy, alezredes, ezredes.
– Tábornokok: dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy, vezérezredes.
A hivatásos állomány tagja rendfokozatát az adott rendvédelmi szervhez tartozásra utaló jelzővel együtt használja mind szóban, mind írásban (pl. rendőr őrmester, tűzoltó őrnagy, büntetés-végrehajtási ezredes stb.). A törvény szerint a hivatásos állomány tagjának rendfokozata közérdekből nyilvános adat. A rendfokozatot a hivatásos állományba kinevezésről készült okmánynak is tartalmaznia kell.

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [15-16. §, 276. §]

Relációk