bilincshasználat

Rendőri kényszerítő eszköz. Az Rtv. szerint a rendőr bilincset alkalmazhat a személyi szabadságában korlátozni kívánt vagy korlátozott személy:
– önkárosításának megakadályozására,
– támadásának megakadályozására,
– szökésének megakadályozására,
– ellenszegülésének megtörésére.
A szolgálati szabályzat szerint bilincselést az erre a célra rendszeresített eszközzel kell végrehajtani. Ennek hiányában vagy ezek meghibásodása, megrongálódása esetén más, ilyen célra megfelelő eszköz is alkalmazható, de tilos vékony fém- vagy műanyag huzalt, a jellegénél fogva sérülést okozó eszközt alkalmazni.
A bilincselés módjai:
– két vagy több ember kezének egymáshoz bilincselése,
– kezek előre vagy hátra bilincselése,
– indokolt esetben lábak egymáshoz bilincselése,
– indokolt esetben tárgyhoz bilincselés.
Tilos a tárgyhoz bilincselést járműben történő szállítás közben alkalmazni. Tilos a bilincs olyan módon való használata, amely indokolatlanul fájdalmat, sérülést okoz vagy jellegénél fogva megalázó.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [48. §] szolgálati szabályzat [41. §]

Relációk