területi polgárőr szövetség

A Ptv. szerint területi polgárőr szövetségnek minősül a polgárőr egyesületek olyan szövetsége, amelyet azonos megyében (fővárosban) székhellyel rendelkező polgárőr egyesületek alkotnak, a törvényben meghatározott feladatokat látja el és az Országos Polgárőr Szövetség tagja. Megyénként, illetve a főváros területén kizárólag egy területi polgárőr szövetség működhet.
A területi polgárőr szövetség akkor kérheti felvételét az Országos Polgárőr Szövetségbe, ha a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal megkötött együttműködési megállapodással rendelkezik.
A területi polgárőr szövetség tagja a működési területén működő polgárőr egyesület lehet.
A területi polgárőr szövetség számos szakmai feladatot lát el.

Tudományterület:

Forrás:

Ptv. [7. §]

Relációk