erdővédelmi rendészeti feladatokat ellátó személy

A Rend.tv. személyi hatálya kiterjed egyes erdővédelmi feladatokat ellátó személyekre is:
– az erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagjára,
– a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzetre.
Feladataikat az erdőről szóló törvény határozza meg.
Az erdészeti hatóság rendészeti feladatokat ellátó tagja a hatóság illetékességi területén jogosult és köteles:
– ellenőrzése során,
– az erdőket veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személlyel szemben,
– olyan jármű vezetőjével szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen szerzett faanyag, szaporítóanyag vagy egyéb erdei termék van,
– az erdőket veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért vagy alaposan gyanúsítható személlyel szemben a jogellenesen szerzett anyag, illetve egyéb erdei termék, valamint az elkövetéshez használt eszköz biztosítása érdekében,
– a bűncselekmény elkövetésén tetten ért vagy az intézkedésének ellenszegülő személlyel szemben
a Rend.tv.-ben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására.
A rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet őrzési tevékenysége során hasonló intézkedések, eszközök alkalmazására jogosult.

Tudományterület:

Forrás:

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról [98. §, 103. §]

Relációk