alapvető jogok korlátozása (Hszt.)

Aki hivatásos szolgálati jogviszonyt létesít, önként vállalja azt, hogy alapvető (emberi) jogait – más közszolgálati jogviszonyokhoz képest – sokkal szigorúbb korlátozások terheljék. A Hszt. a következő alapvető jogok tételes korlátozását határozza meg:
– a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása,
– a véleménynyilvánítás szabadsága,
– gyülekezési jog,
– egyesülési jog,
– az anyanyelv használata,
– választójog,
– a munka és foglalkozás szabad megválasztása,
– a tulajdonjog gyakorlása.

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [19-30. §] Szigeti Péter-Szilvásy György Péter: Rendészet és emberi jogok. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2015. [65-86. o.]

Relációk