csapaterő-alkalmazás

Rendőri kényszerítő eszköz. A szolgálati szabályzat szerint csapaterő alkalmazása esetén a rendőrség a személyi állomány összevonása és kötelékbe szervezése, ennek egyszemélyi parancsnoki vezetés alá helyezése, továbbá sajátos taktikai szabályok alkalmazása útján biztosítja a feladat végrehajtását.
Az Rtv. szerint a rendőrök csapaterőben alkalmazhatók pl.:
– egyes kiemelt súlyú állam elleni bűncselekmények elkövetése esetén,
– a személyek élet-, vagyonbiztonságát tömegesen veszélyeztető események megszüntetésére, az ilyen következményekkel járó erőszakos cselekmények megakadályozására, az elkövetők elfogására,
– súlyos bűncselekményt elkövető, szökésben lévő fegyveres személy felkutatására, elfogására,
– terrorcselekmény felszámolására, a túszok kiszabadítására,
– eltűnt személy, tárgy felkutatására,
– katasztrófa megelőzésére, következményeinek elhárítására,
– jelentős rendezvény rendjének biztosítására,
– védett személy, veszélyes szállítmány, az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmény őrzésére, védelmére,
– nagy területű helyszín biztosítására.
Csapaterő alkalmazása során a rendőrség a törvényben meghatározott alapvető (emberi) jogokat indokolt mértékben korlátozhatja, területet személy- és járműforgalom elől elzárhat.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [58. §] szolgálati szabályzat [51. §]

Relációk