természetvédelmi őr

A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős állami szerv (nemzeti park igazgatóság) szervezetében működő természetvédelmi őrszolgálat – intézkedésre jogosult, egyenruhával és szolgálati lőfegyverrel ellátott – tagja.
A természetvédelmi őrszolgálat törvényi feladata a természeti (különösen a védett természeti) értékek és területek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése.
A természetvédelmi őr a nemzeti park igazgatóság működési területén jogosult és köteles pl.:
– ellenőrzése során,
– a természeti értéket és területet veszélyeztető vagy károsító, régészeti lelőhelyet károsító jogellenes cselekményt elkövető személlyel szemben,
– azzal a személlyel szemben, akiről alaposan feltételezhető, hogy jogellenesen szerzett természeti értéket vagy régészeti leletet tart magánál,
– a természet, valamint a régészeti örökség védelmével összefüggő bűncselekmény elkövetésén tetten ért, illetőleg annak elkövetésével gyanúsítható, vagy az intézkedésének ellenszegülő személlyel szemben
a Rend.tv.-ben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására.

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről [59. §] 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról [11-12/A. §]

Relációk