tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet

Az Európára nehezedő fokozott migrációs nyomás miatt a magyar Országgyűlés a helyzetre a Met. módosításával is reagált.
A válsághelyzet három esetben rendelhető el:
1. Ha a Magyarországra érkező elismerést kérők száma:
– egy hónap átlagában a napi ötszáz főt,
– két egymást követő hét átlagában a napi hétszázötven főt vagy
– egy hét átlagában a napi nyolcszáz főt
meghaladja.
2. Ha Magyarországon a tranzitzónában tartózkodók száma:
– egy hónap átlagában a napi ezer főt,
– két egymást követő hét átlagában a napi ezerötszáz főt vagy
– egy hét átlagában a napi ezerhatszáz főt
meghaladja.
3. A válsághelyzet elrendelhető akkor is, ha a fenti két esetben meghatározott eseteken kívül bármely olyan migrációs helyzettel összefüggő körülmény alakul ki, amely:
– a külső határ szerinti magyarországi határvonal védelmét közvetlenül veszélyezteti,
– Magyarország területének a külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított 60 méteres sávja, illetve valamely magyarországi település közbiztonságát, közrendjét vagy a közegészségügyet közvetlenül veszélyezteti, különösen, ha zavargás tör ki, vagy erőszakos cselekményeket követnek el.
2016 óta a Kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a fenti 3. pontban foglalt okok miatt az egész ország területére elrendelte.

Tudományterület:

Forrás:

Met. [80/A-80/K. §] 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Relációk