adatfelelős

Adatfelelős az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett. Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a közzétételi listákon (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 1. melléklet) szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről. Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3. §, 35. §, 37. §

Szerző:

Relációk