agresszív nacionalizmus

A nacionalizmus egy radikális váfaja. Az a felfogás, amely szerint a nemzetnek, amelyhez az egyén tartozik, más nemzetekkel vagy a társadalmon belüli kisebbségekkel szemben, amelyeket nem tekintenek a nemzet részének, harcolni kell a nemzeti érdekek érvényesítéséért. Az agresszív nacionalizmus gyakra jár együtt idegengyűlölettel, a kisebbségek kirekesztésével. A nagy nemzeti kudarcok (pl. háborús vereségek, gazdasági válságok) elősegítik az agresszív nacionalizmus megerősödését, mert az ellenséges nemzet vagy a valamely belső kisebbség bűnbakká nyilvánítása könnyen kinyitható szelepet nyújt a frusztrációérzések levezetésére. Az agresszív nacionalizmus a demokráciát is fenyegeti, mert egyeduralomra törekvő vezetők hajlamosak arra hivatkozni, hogy a nemzet érdekeit jobban tudják szolgálni, mint a demokratikus intézmények, sőt – veszélyhelyzetre hivatkozva – azt állíthatják, hogy csak ők képesek a nemzetet megmenteni.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 374—375. o.

Relációk