rituálé

Formalizált csoport vagy közösség tagjai körében rendszeresen előforduló viselkedésmódok. A rituálékat elsősorban vallással kapcsolatos tevékenységek részeként gyakorolják, de a rituális cselekvések köre ennél jóval szélesebb. A csoportok többségénél megfigyelhető valamilyen, sokszor, de nem szükségszerűen ünneppélyes keretek között zajló rituális tevékenység. A rituálék mindig az adott csoport vagy szerevezet összetartozás érzetét erősítik meg. Ilyen lehet az adott közösségbe vagy csoportba való bekerülésre vonatkozó közösségi esemény, mint a tisztavatás, de rituálé lehet egy munkaközösség rendszeres közös reggeli kávézásai is.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 415. o.

Relációk