csecsemőhalandósági ráta

A csecsemőhalandóság egy demográfiai mutatószám, egy speciális korspecifikus halandósági ráta: minden, az élveszületést követően, de az egyéves kor betöltése előtt bekövetkezett haláleset beleszámít. A csecsemőhalandósági arányszám az adott évben meghalt egy éven aluliak száma elosztva az adott évben születettek számával. Míg a korábbi évszázadokban a teljes népességet tekintve az egyik a mortalitás legnagyobb része a csecsemőket érintette, mára jelentősen visszaszorult. Magyarországon 1000 élveszülöttre 1900-ban 225, és 1949-ben is 91 volt a csecsemőhalandóság, addig 2016-ban a fejlett egészségügyi intézményrendszer eredményeképpen ez az érték lecsökkent 4-re! A népességrobbanás mögött található egyik kulcstényező a csecsemőhalandósági ráták csökkenése.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 330 o.

Relációk