család

A társadalmak alapegysége. Olyan együtt élő kiscsoport, amelynek tagjait házassági vagy leszármazási, más szóval vérségi (esetleg örökbefogadási) kapcsolat köti össze. A család felnőtt tagjai felelősek a következő generáció felneveléséért. Bár minden ismert társadalomban találunk valamilyen családrendszert, a családi kapcsolatok jellege igen nagy változatosságot mutat. A modern társadalmakban a család uralkodó formája a nukleáris család, de gyakran megtalálhatjuk a kiterjedt család valamilyen típusát is. Meg kell különböztetni a család jogi megközelítését, melyet jogszabályok, törvények határoznak meg, illetve a szociológiai megközelítéstől, utóbbiban a családi funkciók közös ellátása a meghatározó, nem a jogi keret. A család öt fő funkcióját szokás megkülönböztetni 1. termelés, 2. fogyasztás, 3.demográfiai reprodukció (gyermekek születése), 4. a gyermekek szocializációja, 5. a felnőttek pszichés védelme. Egyes szerzők ezt kiegészítik a státuszkijelölő- és idősgondozási funkcióval.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 394. o.

Relációk