centrum

Wallerstein világrendszer elméletében azok a legfejlettebb ipari országok vagy régiók, amelyek a világ gazdasági rendszeréből a profit legnagyobb részét mondhatják magukénak. Wallerstein a fejlett és kevésbé fejlett országok egyenlőtlen gazdasági és politikai kapcsolatainak hálózatát vizsgálta. Ez a nemzetközi rendszer a fejlett ipari országok által alkotott „centrumból, vagy magból” és olyan kevésbé fejlett „perifériás” országokból áll, melyek függőségi viszonyban vannak a „centrum” országaival. A világrendszerben a világ minden országa e kategóriák valamelyikébe kerül.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 666. o.

Relációk