meritokrácia

Olyan társadalmi berendezkedés, amelyben az egyén társadalmi pozíciója nem a származástól vagy tulajdonított kritériumoktól (örökölt vagyon, nem vagy társadalmi háttér) függ, hanem kizárólag „érdemektől”, vagyis a tehetségtől, szorgalomtól és teljesítménytől. Újabban a meritokrácia egyértelműen előnyös voltát illetően egyre több kérdőjel fogalmazódott meg. A kritikák rámutatnak arra, hogy az érdem a konkrét érvelésekben sokszor leegyszerűsödik az iskolai végzettségre és az iskolai osztályzatokra. Kétséges, hogy a társadalom számára valóban a „tiszta jeles” tanuló lesz-e a legértékesebb. A másfajta teljesítményeket, az egyes ember „értékességét” a társadalom számára szinte lehetetlen objektívan mérni. Így a meritokrácia sokszor leegyszerűsödik arra az érvre, hogy a magasabb iskolai végzettségűek magasabb fizetést kapjanak.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 252. o.

Relációk