új rasszizmus

Olyan, kulturális rasszizmusnak is nevezett rasszista nézetrendszer, amely nem biológiai, hanem kulturális vagy vallási különbségekre épül. Amióta a fajok biológiai meghatározottságának elméleteit megcáfolták, a fizikai jegyek eltérésein alapuló, régi stílusú „biológiai” rasszizmus ritkán jut kifejezésre a társadalomban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rasszista attitűdök eltűntek volna a modern társadalmakból. Az „új rasszizmus” nem biológiai, hanem kulturális különbségeket használ fel bizonyos csoportok kirekesztésének igazolására. Az „új rasszizmus” képviselői felsőbbrendűségi és alsóbbrendűségi hierarchiákat dolgoznak ki, a többségi kultúra értékeiből kiindulva. A többség értékrendjétől és normáitól távol álló csoportok marginalizálódhatnak vagy üldöztetésben és gyalázkodásban részesülhetnek, amiért nem hajlandók asszimilálódni.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 383. o.

Relációk