deviancia

Olyan normasértő magatartás, mely nem szükségszerűen jogszabálysértés. Olyan cselekvésforma, amely nem felel meg egy adott társadalom vagy csoport többsége által vallott normáknak és értékeknek. Az, hogy mit tekintenek „deviánsnak”, legalább olyan nagy változatosságot mutat, mint a különböző kultúrákat és szubkultúrákat egymástól megkülönböztető normák és értékek. Sok olyan viselkedésformát, amelyet egy adott összefüggésben vagy csoportban pozitívan értékelnek, mások negatívan ítélnek meg. A szociológia szerint a deviancia körébe tartozik a bűnözés, alkoholizmus, drogfüggőség, öngyilkosság, és a sólyos pszichés zavarok (függőségek, súlyos depresszió, skizofrénia, stb.)

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 612—613. o.

Relációk