torzulás

A társadalomtudományi kutatás egyik akadálya. Általában valamilyen preferencia vagy részrehajlás, amelyik gátolja az elfogulatlan ítélet kialakítását. A statisztikai mintavétel vagy tesztelés során keletkező hiba, amelyet az okoz, hogy rendre bizonyos preferált eredményeket fogadnak el más eredményekkel szemben. Torzulás többféleképpen keletkezhet a kutatási folyamat során. Például ha egy kutatás interjúkkal akarja feltérképezni az érintettek nézeteit, akkor a kutató könnyen egy bizonyos irányba terelheti a beszélgetést (mondjuk olyan, a választ sugalló segítő kérdéseket tesz fel, amelyekben saját előítéletei fogalmazódnak meg). Az interjúalany is kitérhet egy olyan kérdés elől, amelyikre valamilyen okból nem akar válaszolni. Torzulás eredhet abból is, ha a felmérés önkéntes válaszadásra épül, és sokan megtagadják a választ. Végül megfigyelői torzítás esetében a kutató saját kulturális előfeltevései is befolyásolhatja fogják a kutatást.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 78—79. o.

Relációk