konfliktuselmélet

Társadalomtudományi szemléletmód, amely szerint az emberi társadalmak alapvető jellemzője a tagjaik között fennálló konfliktus, így a kutatók figyelme a társadalmi feszültségekre, választóvonalakra és egymással versengő érdekekre kell, hogy irányuljon. A konfliktuselméletek szerzői úgy vélik, hogy ha a társadalomban nincs elegendő az értékesnek tartott erőforrásokból, akkor konfliktus robbanhat ki, mert különböző csoportok igyekeznek megszerezni e forrásokat és megakadályozni, hogy azokhoz mások is hozzáférjenek.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 32—34. o.

Relációk