funkcionalizmus

Olyan társadalomtudományi elméleti irányzat, amely szerint a társadalmi jelenségekre az általuk betöltött funkciók alapján lehet a legtermékenyebb magyarázatot adni – más szóval az alapján, hogy az adott események miként járulnak hozzá a társadalmi élet folyamatosságához, milyen funkciót töltenek be. A társadalmat komplex rendszernek tekinti, amelynek különböző részei egymáshoz kapcsolódva működnek. A társadalmi jelenségek nyílt (manifeszt) és rejtett (látens) funkcióinak és diszfunkcióinak kutatását állítja a középpontba.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 40. o.

Relációk