nemi foglalkoztatási szegregáció

A nemi foglalkozási szegregáció azt a tényt fejezi ki, hogy a férfiak és a nők – annak megfelelően, hogy milyen uralkodó felfogás alakul ki a „férfi”, illetve „női” munka tekintetében – különböző munkakörökben koncentrálódnak. A foglalkozási szegregációt vertikális és horizontális komponensekre szokás felbontani. A vertikális szegregáció azt a tendenciát fejezi ki, hogy a munkáltatók hajlamosak a nőket olyan munkakörökben foglalkoztatni, amelyek kicsiny hatáskörrel járnak és csekély előrehaladási lehetőséget nyújtanak, míg a férfiak többnyire nagyobb felelőséggel és befolyással járó pozíciókat töltenek be. A horizontális szegregáció pedig azt jelenti, hogy a férfiak és a nők különböző foglalkozási kategóriákban helyezkednek el. A nők például általában a rutinszerűen ellátható irodai munkakörökben játszanak domináns szerepet, miközben a férfiak inkább a szakképzettséget vagy betanítást igénylő fizikai munkakörökben csoportosulnak.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 582—583. o.

Relációk